D 3200-33 (а, b)  tipli nasoslar

TƏYİNATI

    Iki tərəfli girişi olan D-3200-33-2 tipli nasoslar yüksək faydalı iş əmsalına və sorma qabiliyyətinə malikdirlər. Bu tip mərkəzdənqaçma nasosları ufüqi, birpilləli olmaqla iki tərəfli yarımspiral səkilində suyu işçi çarxa gətirmə və spiral səkilində suyu ötürmə xüsusiyyətlərinə malikdirlər.
    Sorma və təzyiq boruları korpusun aşağı hissəsində yeləşir ki, bu da su borularını və mühərriki sökmədən rotorun işçi hissələrini dəyişərkən nasosun sökülməsi zamanı heç bir mane yaratmır. Nasosun rotoru muftanın köməyi ilə elektrik mühərrikilə birgə fırlanır. Rotorun dayaqlarına ikitərəfli radial podşipniklər xidmət edir. İşçi təkər ikitərəfli girişə malikdir ki, bu da ox boyunca qüvvələr nisbətini tarazlaşdırır.

Sərti işarələri:

D 3200-33 a-2 tipli nasos, haradakı;

  • D- iki tərəflifli girisi olan nasos;
  • 3200 – məhsuldarlığı, m3/saat;
  • 33 – basqı, m;
  • a – isci çarxın yonulmasinin göstəricisi;
  • 2 - Modernləsmə nomrəsi;

TEXNIKI XÜSUSIYYƏTLƏRI

Nasosun markası Məhsuldarlıgı,m3/saat Basqı, m Buraxıla bilən kavitasiya ehtiyatı, m Fırlanma tezliyi, dövr/dəq Mühərrikin gücü, kvt Nasosun kütləsi, кq Aqreqatın kütləsi, кq
D3200-33-2 3200 33 6,5 1000 - 2700 -
D3200-33-2 2500 17 4,0 750 - 2700 -
Д3200-33а-2 3000 29 6,5 1000 - 2700 -
D3200-33а-2 2400 15 4,0 750 - 2700 -
D3200-33b-2 2800 25 6,5 1000 - 2700 -
D3200-33b-2 2300 13 4,0 750 - 2700 -

QABARIT ÖLÇÜLƏRI

Ölçüləri mm-lə
L L1 B B1 H H1 H2 H3 d d1 d2
1890 1025 740 1020 1520 940 525 550 26 30 35


D 3200-33 nasosunun xarakteristikalarıNasosun əsas boru kəmərlərinə birləşmə sxemiNasosun vakkum sistemlə birləşmə sxemi
D tipli nasosların sökülməsi və yığılması
D tipli nasosların sökülməsi və yığılması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vəziyyəti Adı
1 Sökülmüş rotor
2 Qapaq
3 Gövdə-korpus
4 Qulp, çənbər
5 İşçi çarx
6 Prokladka, araliq qat
7 Ştift ( başsız vint ) 10x80
8 Qayka М 24
9 Şpilka ( mil ) М24х55
10 Sıxıcı vint М12х45
11 Probka М16
12 Qayka М16
13 Yastıq
14 Şpilka (mil М 16x60)
15 Kipləndirici həlqələr (salnik)
16 Val
işçi çarxın əsas hissələri