K tipli nasoslar

Təyinatı:

K tipli çıxıntılı (konsollu) nasoslar içməli-təmiz və texniki suların (dəniz suları istisna olmaqla) vurulmasında və eləcə də, soyutma, istilik və su təchizatı sistemlərində digər məhlulların vurulmasında istifadə olunur. Bu tip nasoslarla vurulan məhlulların temperaturu 0-:-150°C arasında ola bilər.

K tipli nasoslar bir-birinə mufta ilə birləşmiş elektrik mühərrikindən və mərkəzdən qaçma, bir pilləli nasosdan ibarətdir. Nasosa suyun gətirilməsi nasosun oxu boyunca üfiqi, ötürülməsi isə tangensial şəkildə həyata keçirilir.

Sərti işarələri:

K 80-50-200a tipli nasos, haradakı;

  • K- çıxıntısı ( konsollu) olan nasos;
  • 80 – girişin diametri, mm :
  • 50 – çıxışın diametri, mm;
  • a – isci çarxın yonulmasinin göstəricisi;
  • 200 - işçi çarxın nominal diametri mm;

Texniki xarakteristikalari

Nasosun markası Məhsuldarlığı, m3/saat Basqı, m muhərrikin gücü, kvt
nasos K 50-32-125 (a)
10 - 12,5 16 - 20 1,5 - 2,2
nasos 1K 50-32-125
12,5 20 1,5 - 3
nasos K 65-50-125 (a)
23 - 25 16 - 20 3
nasos K 65-50-160 (a)
20 - 25 25 - 32 4,0 - 5,5
nasos 1K 65-50-160
25 32 4,0 - 5,5
nasos K 80-50-200 (a)
45 - 50 40 - 50 11 - 15
nasos 1K 80-50-200
50 50 7,5 - 22
nasos K 80-65-160 (a)
45 - 50 28 - 32 7,5
nasos 1K 80-65-160
50 32 7,5 - 15
nasos K 100-65-200 (a)
90 - 100 40 - 50 18,5 - 30
nasos K 100-80-160 (a)
90 - 100 26 - 32 11 - 15
nasos K 150-125-315 (a)
180 - 200 26 - 32 22 - 30
nasos K 200-150-315 (a)
400 40 - 50 75 - 90
nasos K 200-150-400 (a)
400 40 - 50 75 - 90
nasos 1K 8/18 (a)
8 18 1,5
nasos 1K 20/30 (a, b, m)
20 30 2,2 - 5,5
nasos K 160/30 (a, b)
140 - 160 22 - 30 18,5 - 30