SNP ( СНП ) və DNU ( ДНУ ) tipli dizel mühərrikli nasoslar


Təyinatı


   Belə nasoslar açıq və qapalı suvarma sistemlərindən suvarma sahələrinə və yağışyağdiran qurğulara suyun verilməsi, quyulardan-zirzəmilərdən və digər təsərrüfat ehtiyacları üçün suyun vurulması məqsədlərilə təyin olnmuşdur. Mərkəzdən qaçma nasosdan və traktor-dizel mühərrikdən ibarətdir. Bütün detallar və nasosun stansiyanın birləşmələri bir ox prinsipi üzərində quraşdırılmışdır ki, bu da onu qoşqu ilə bir yerdən digərinə aparılmasına əlverişli şərait yaradır.

Şərti işarələr:

SNP (СНП) – 50/80 , haradakı:
  • SNP (СНП) - səyyar nasos stansiya:
  • 50 - məhsuldarlığı (su sərfi), l/san:
  • 80 - vurma hündürlüyü (basqı), m:

Texniki xarakteristikaları


Parametrləri SNP
(СНП)-
75/100
SNP
(СНП)-
80/80
SNP
(СНП)-
50/80
SNP
(СНП)-
25/60a
DNU
(ДНУ)-
210/120
DNU
(ДНУ)-
215/140
DNU
(ДНУ)-
250/125

Məhsuldarlığı, m3/saat

270 288 180 90 0-:-223 0-:-234 162-:-302

Basqı, m

100 80 80 50-:-70 68-:-136 134 -:- 163 118 -:- 135

Sorma yüksəkliyi, m

2,5 3.0 3.0 3.0 4-8 4,8-7,5 5

Mühərrikin fırlanma tezliyi, dövr/dəq

1700 1700 - - 1400-2000 1400-2000 1900

Mühərrik

YaMZ(ЯМЗ)
-238QМ2
(YaAZ(ЯАЗ)
-М206А)
YaMZ(ЯМЗ)
-238QМ2
YaMZ(ЯМЗ)
-236Q
D144-60
D-241-422
MMZ D-260.4 MMZ D-260.4 YaMZ(ЯМЗ)
-238М2

Nasos

Mərkəzdən qaçma,iki təkərli Mərkəzdən qaçma Mərkəzdən qaçma 4К-6 seriya Caprari (İtaliya) VD250-125 -

Nasosun maksimum işlək gücü, kvt

125 118 88 44 100 118 140

Flansın diametri - sorma/vurma, mm

200/200 150/150 150/150 125/125 125/100 125/100 150/100

Qabarit ölçüləri mm

5600х1900
х2450
2560х1180
х1800
2560х1180
х1800
2500х1200
х1500
4350х1850
х2400
4350х1850
х2400
4950х1950
х2100

Kütləsi, kq

3500 3500 3000 1075 1700 1700 2100

Yanacaq sərfi, l/saat

33,3 33,3 23,1 13,2 26,5 31,7 35,3


   Keçmış Sovetlər birliyində SNP (СНП) tipli nasos stansiyaların bir neçə modeli istehsal olunurdu. Hazırda bunların əsas hissələri istehsaldan çıxarılsa da, bu tip nasos stansiyaların mühərrik və nasosları köhnə konstruksiya əsasında istehsal olunur.
   Səyyar nasos stansiya ictehsal edən bir sıra təşkilatlar (məs.Rusiyanın «ПСМ» kompaniyası) SNP (СНП) tipli nasosların yeni DNU (ДНУ) tipini (oxşarını) təklif edirlər:

SNP(СНП)
Oxşarı DNU (ДНУ)
SNP(СНП)-25/70DNU (ДНУ)-144/88
SNP(СНП)-50/80DNU (ДНУ)-200/75
SNP(СНП)-75/100DNU (ДНУ)-250/125,
DNU (ДНУ)-210/120,
DNU (ДНУ)-215/140
SNP(СНП)-80/80DNU (ДНУ)-315/71,
DNU (ДНУ)-360/83
SNP(СНП)-100/100DNU (ДНУ)-380/96,
DNU (ДНУ)-550/100


   Aşağıda SNP (СНП) tipli nasos stansiyaların və onlara üyğun gələn yeni DNU (ДНУ) tipli nasosların parametrləri göstərilmışdir.


SNP (СНП) - 25/70   və   DNU (ДНУ) - 144/88

Modeli SNP
(СНП)-25/70
DNU
(ДНУ)-144/88
Məhsuldarlığı, l/san (m3/saat)15-33 (36-118)0-45 (0-162)
Basqıı, m75-45111-38
Mühərrikin modeli D-144-60
D-241-422
ММZ D-243
Yanacaq sərfi, l/saat13,28,9
Sorma yüksəkliyi, m36
Qabarit ölçüləri, mm2600х1300х18001850х1000х1975
Kütlə, кг8701050SNP (СНП) - 50/80   və   DNU (ДНУ) - 200/75

ModeliSNP
(СНП)-50/80
DNU
(ДНУ)-200/75
Məhsuldarlığı,l/san (m3/saat)40-65 (144-234)24-60 (86-216)
Basqıı, m82-6597-68
Mühərrikin modeliYaMZ (ЯМЗ)-236QММZ D-245
Yanacaq sərfi, l/saat23,116,8
Sorma yüksəkliyi, m34
Qabarit ölçüləri, mm3600х1180х20001950х800х1975
Kütlə, кг25001000SNP (СНП) - 75/100   və   DNU (ДНУ) - 210/120,   DNU (ДНУ) - 215/140,    DNU (ДНУ) - 250/125

ModeliSNP(СНП)-75/100DNU (ДНУ)-210/120DNU (ДНУ)-215/140DNU (ДНУ)-250/125
Məhsuldarlığı, l/san (m3/saat)72-75 (260-270)0-62 (0-223)0-65 (0-234)45-84 (162-302)
Basqıı, m100136-68163-134135-118
Mühərrikin modeliYaMZ (ЯМЗ)-238QМ2,
YaMZ (ЯМЗ)-М206А
ММZ D-260.4ММZ D-260.4YaMZ (ЯМЗ)-238М2
Yanacaq sərfi, l/saat-26,531,735,3
Sorma yüksəkliyi, m2,5444
Qabarit ölçüləri, mm5600х1890х24604350х1850х24004350х1850х24004950х1950х2100
Kütlə, кг3500170017002100SNP (СНП) - 80/80   və   DNU (ДНУ) - 315/71,   DNU (ДНУ) - 360/83

ModeliSNP(СНП)-80/80DNU (ДНУ)-315/71DNU (ДНУ)-360/83
Məhsuldarlığı, l/san(m3/saat)70-100 (252-360)60-110 (216-396)44-128 (160-460)
Basqıı, m82-6590-6695-65
Mühərrikin modeliYaMZ (ЯМЗ)-238ГМ2YaMZ (ЯМЗ)-236М2YaMZ (ЯМЗ)-238М2
Yanacaq sərfi, l/saat33,324,330,9
Sorma yüksəkliyi, m345
Qabarit ölçüləri, mm3600х1180х20003300х1200х14504050х1200х1830
Kütlə, кг300024003500SNP (СНП) - 100/100   və   DNU (ДНУ) - 380/96,   DNU (ДНУ) - 550/100

ModeliSNP(СНП)-100/100DNU (ДНУ)-380/96DNU (ДНУ)-550/100
Məhsuldarlığı, l/san (m3/saat)75-125 (270-450)44-130 (160-467)117-200 (420-720)
Basqıı, m110-90108-77106-95
Mühərrikin modeliYaMZ (ЯМЗ)-238АКYaMZ (ЯМЗ)-236BТМZ-8435.10
Yanacaq sərfi, l/saat33,335,559,2
Sorma yüksəkliyi, m355
Qabarit ölçüləri, mm2600х1180х20003900х1200х19003900х1450х2350
Kütlə, кг350033004200